Show Project InfoHide Project Info

73k DWT OIL TANKER

Izvedeno 3D lasersko skeniranje delov tankerja za obsežno modifikacijo filtrirnih sistemov.

Date: 2022
Port: Las Palmas
Show Project InfoHide Project Info

73k DWT OIL TANKER

3D laser scanning for scrubber retrofit was performed in Las Palmas (Gran Canaria, Spain) port.

Date: 2022
Port: Las Palmas