3D skeniranje in modeliranje obstoječih – grajenih objektov

3D skeniranje industrijskih objektov

Izvajamo 3D skeniranje in modeliranje kompleksnih postrojenj (rafinerije, plinske postaje, skladišča derivatov,…)

Leave a Reply

Your email address will not be published.